precizní
Oil Special dublet 82/1670 mm

design by A. Kupco

vyrobeno l.p. 2014 v
ATC Astro Telescope Company, Přerov, Czech Republic
výrobce precizních astronomických zrcadel, optických systémů, ektroniky a technikyPoděkování patří Mgr. Alexanderovi Kupčovi, Ph.D. za zadání výroby dle jeho designu. Zadavatel si dodal materiál o průměru 85,5mm a optika byla vyrobena s centrovaným průměrem d 85mm. Optický průměr byl pak i vzhledem k váze mající vliv na deformace zvolen po dohodě 82 mm. Uvedený objektiv se chová jako monolit skla vzhledem k použitému speciálnímu tmelícímu oleji. Pro transport na místo pozorování zákazníkem byla vyrobena i speciální transportní krabička z cizokrajného dřeva. Objektiv ATC Oil Special 82/1670 i s krytkami je tak vždy bezpečně uložen.

O vysoké zkušenosti a profesionalitě pozorovatele svědčí jeho detailní kresby Marsu a Jupiteru zvládnuté jen za 15 min. při současném užívání si pozorování. Jsou také důkazem toho, že i v dnešní době digitální obrazové techniky lze výsledek pozorování a kvalitu obrazu regulérně zaznamenat i přes vjem lidského oka. Dokument prvního pozorování přes objektiv ATC Oil Special 82/1670 je zde:
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/reports/pdf/20140327_ATC82.pdf

Se souhlasem majitele objektivu ATC Oil Special 82/1670 uvádím část naší korespondence v dokumentu v češtině Testovani_ATC_Oil_Special_82-1670.pdf, kde je většina uvedených zkušeností uvedených také v anglickém dokumentu.

Jaromír Holubec v.r.


* * * * * +
Kresby pořízené Alexanderem Kupčem přes objektiv ATC Oil Special 82/1670

* * * * * +


Další informace na adrese:
ATC, Astro Telescope Company, a. s.,
P. O. Box 75, Nordic Park, Seifertova 33, 750 02 Přerov,
e-mail: atc-astro@quick.cz
* Pravidla pro komunikaci e-mailem *
telefon pro konzultaci je poskytován na vyžádání
http://www.atc-astro.eu


Autorská práva vyhrazena,
jakákoliv textová i obrazová část nesmí být bez písemného souhlasu nikde uvedena, kopírována a přenášena elektronickým a jiným způsobem

Copyright by ATC