Malá násobilka pro začínajícího pozorovatele

Zde uvedené informace jsou určeny pro kohokoliv, v jakémkoliv věku a vzdělání. Ty jsem zpracoval po více jak 12 letech mého prodeje, kdy jsem se setkal s tím, že i dospělý a vzdělaný člověk z jiného oboru, který se rozhodne pro nákup dalekohledu, nemusí vědět základní informace. Tak jako já nemusím znát některé podrobnosti z různých oborů lidské činnosti, nemusí je znát kupující. Zákazník se rozhodně za to nemusí stydět. Pro jednoduchost jsou zde uvedeny skutečně jen základní informace a další je možné poskytnout na požádání.

Poslední aktualizace 13.11.2002

"Malou násobilku pro začínajícího pozorovatele" je nutno znát nazpaměť jako klasickou malou násobilku:

1. Dalekohled má dvě základní části: objektiv a okulár.
2. Změna velikosti zvětšení se dosahuje výměnou okulárů.
3. Zvětšení Z je dáno poměrem ohniska objektivu fOB a ohniska okuláru fOK, např. fOB = 1000 mm a fOK = 10 mm, pak zvětšení Z = 100x.
4. Maximální použitelné zvětšení je dvojnásobek průměru dalekohledu, tj. pro průměr 100 mm je maximální zvětšení 200x.
5. Minimální použitelné zvětšení je šestina průměru dalekohledu, tj. pro průměr 100 mm je minimální zvětšení 17x.
6. Optimální maximální zvětšení pro pohodlné pozorování je jednonásobek průměru dalekohledu, tj, pro průměr 100 mm je maximální zvětšení 100x.
7. Nejvíce používané zvětšení během roku vzhledem k atmosférickým podmínkám u nás, které budete používat, je do 150x.

Mé základní doporučení:

Pamatujte, že při pozorování objektů na hvězdné obloze ze Země:

"z dalekohledu nelze udělat mikroskop"
a vězte, že dalekohledem o průměru 60 mm při deklarovaném zvětšení 560x neuvidíte nic jiného, než světlý flek.

Holubec Jaromír v.r.


Všechna práva vyhrazena.

ATC, Astro Telescope Company, a.s., Přerov
http://www.atc-astro.eu

Copyright by ATC

Autorská práva vyhrazena,
jakákoliv textová i obrazová část nesmí být bez písemného souhlasu nikde uvedena, kopírována a přenášena elektronickým a jiným způsobem
Upozornění platí bez výjimky pro jakýkoliv odkaz