Kategorie
Informace ke zboží

Zboží je v kategoriích průběžně doplňováno. Pokud prozatím nenajdete zboží, které požadujete, můžete nás pro objednávku kontaktovat na:
atc-astro@seznam.cz.

Stabilní montáž GNEQ-6R

Na pozorování a astrofoto doporučujeme: stabilní montáž
Sky-Watcher GNEQ-6 R PRO SynScan

Stabilní montáž GNEQ-6 GoTo

Na pozorování a astrofoto doporučujeme: stabilní montáž
Nové provedení 
Sky-Watcher EQ-6 PRO SynScan

Giant Magellan Telescope (GMT)

Výroba zrcadel pro Giant Magellan Telescope (GMT)
největšího dalekohledu na světě 24 m
Projekt GMT

Paralaktika pro Dobson

Tip na platformu montáže pro Dobson
My Project equatorial platform for dobson telescope

Nejnovější produkty

Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí e-shopu, či e-mailu.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Nabídku sestav a příslušenství nelze měnit včetně cen. Na splátky zboží zatím neprodáváme. Zboží, které není na skladě a je nedostupné, nelze v eshopu objednávat.U nedostupného zboží může zákazník požádat o vedení v evidenci poptávek a byl informován jakmile zboží bude dostupné.Zboží nelze objednávat rezervačním způsobem s požadavkem provedení platby za několik týdnů, měsíců nebo několik let. Zboží však lze zaplatit v termínu po oboustranné dohodě. U zboží, kde je uvedena nebo je sdělena termínová dostupnost 2 týdny a více, nelze objednávat na dobírku a lze objednat po dohodě jen s volbou platby převodem, kdy je vyžadována platba předem, včetně ceny dopravy, po zpracování objednávky.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata zpravidla do 24 hodin. Automatické zaslání oznámení o přijetí objednávky e-mailem dodavatelem není potvrzením o uzavření kupní smlouvy. Tím je následně e-mailem zaslané oznámení o zpracovaní objednávky, jakmile je ověřena a zajištěna dostupnost objednaného zboží. Před zpracováním objednávky, může být objednávka zejména na dobírku ověřována e-mailem nebo telefonicky. V potvrzení zpracované objednávky jsou pak uvedeny všechny potřebné informace k platbě a odesláni. Uvedená cena v CZK je vždy rozhodující pro provedení platby zákazníkem. Variabilní symbol pro platbu je č. faktury uvedené na faktuře vpravo nahoře a tento je také vždy uveden ve zpracované objednávce. Na faktuře elektronický systém eshopu přidává k č. faktury navíc č. objednávky. Dostupnost zboží podléhá změnám a dodací lhůta je uvedena v bodu 7). V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. V době, kdy není možné provést zpracování objednávky, např. z důvodů technických, dovolených, expedic apod., je v platnosti informace uvedena na Hlavní stránce nebo v Oznámení. U zboží, které není dostupné nebo bylo v době elektronické objednávky odstraněno z nabídky, není zpravidla oznamováno, že objednávka již nemůže být zpracována.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávku, pokud nebyla již zpracována, můžete zrušit nejdéle do 2 hod. po jejím odeslání a to telefonicky, či e-mailem. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. Při zrušení závazné objednávky na zboží z dovozu, pokud již bylo vyexpedováno zahraničním dodavatelem, nese veškeré náklady spojené se zrušením objednávky a vrácením zboží zákazník. Upozornění: Pokud zákazník zruší závaznou zpracovanou objednávku, tj. obdrží již "Potvrzení objednávky", před vyexpedováním, resp. před vyzvednutím zboží z jakéhokoliv důvodu, je také paušálně účtován poplatek 10% z ceny objednaného zboží.Prodávající má právo na zrušení objednávky, zejména pokud zákazník zboží nezaplatí ve stanoveném termínu.

5) NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník je povinný si objednané zboží převzít od doručovatele, případně do 14 dnů na poště, pokud ho pošta nezastihne na jeho adrese.

V případě, že se zboží vrátí zpět dodavateli, bude dodavatel o této skutečnosti informovat zákazníka. Ten je povinen uhradit nové náklady na opětovné doručení. Pokud tak neučiní, bude na jeho adresu zaslána faktura na uhrazení nákladů s dopravou a objednávka bude stornována.

V případě, že zákazník neuhradí fakturu spojenou s náklady na dopravu, bude celá záležitost předána našemu právnímu zástupci.

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží Vám zašleme Českou poštou nebo spedicí. Cena za dopravu se řídí dle váhy a způsobu platby. Lze ji přehledově zvolit dle uvedených možností při objednávání v e-shopu v Doručení a platba, kde systém Vám umožní vybrat jen jednu možnost. Informativně lze např. zvolit:

a. dobírkou – 155,- CZK (hotovostní platba při převzetí zboží) do váhy 2 kg

b. platbou bezhotovostní – 95,- CZK (převodem na účet, jako Variabilní symbol použijte číslo faktury, uvedené v potvrzené objednávce) do váhy 2 kg

c. dobírkou – 365,- CZK (hotovostní platba při převzetí zboží) u váhy 20,1-30 kg

d. platbou bezhotovostní – 300,- CZK (převodem na účet, jako Variabilní symbol použijte číslo faktury, uvedené v potvrzené objednávce) u váhy 20,1-30 kg

e. nebo je možné využít osobní odběr s manipulačním poplatkem se zvolenou platbou (termín převzetí je po domluvě po potvrzení objednávky, zpravidla v pevný předem dohodnutý čas). Osobní odběr zboží není možné provádět se záměrem osobní konzultace. Konzultace je však možná za předem dohodnutých podmínek, např. po telefonu nebo e-mailem.
Možnost rozbalení zboží při osobním převzetí je možné jen ve výjimečném případě se souhlasem prodávajícího a za jím stanovený manipulační poplatek. Při vyžadovaném osobním odběru zboží, pokud nebude dohodnuta jiná doba, je nutné vyzvednutí zboží nejdéle do 3 pracovních dnů od doby, kdy bude zboží připraveno k vyzvednutí. Po této době je zboží uskladněno v úložném skladu, kde je účtován poplatek za uskladnění 300,- CZK za každý den za jeden balík. V případě, kdy zákazník není rozhodnut, kdy si zboží chce osobně vyzvednout a uvažuje např. o vyzvednutí za jeden měsíc, doporučujeme volit zaslání spedicí. Vyjde to výrazně levněji než osobní vyzvednutí s uskladněním na 1 měsíc.

f. po dohodě lze využít také platbu složenkou před osobním vyzvednutím zboží.

g. pokud zákazník vyžaduje volbu zaslání na dobírku, kde je současně zboží od plátce DPH a neplátce DPH, objednávka může být zpracována dle dvou možností:
1. možnost, že každé zboží bude odesláno na dobírku samostatně.
2. možnost, že zboží od plátce DPH bude odesláno na dobírku a současně v zásilce bude vloženo zboží od neplátce DPH placené převodem.

Na Slovensko Vám zašleme objednané zboží po bezhotovostní platbě převodem na účet na Slovensku - vnitrostátní platba bez bankovních poplatků zahraničních bank. Informativně lze např. zvolit:

a. platbou bezhotovostní – 350,- CZK (převodem na účet ve Slovenské bance bez poplatků) za 1 balík o váze 5,1-20 kg

b. platbou bezhotovostní – 640,- CZK (převodem na účet ve Slovenské bance bez poplatků) za 2 balíky o váze 20,1-40 kg

U zboží s vyšší váhou nad 40 kg nebo větším počtem balíků je cena dopravy stanovena před zpracováním objednávky.

Cena dopravy a poštovného dle váhy je myšlena jako celková váha po součtu všech balíků. Pokud však váha jedno balíku při dopravě Českou poštou přesahuje 30 kg, může být cena dopravy upřesněna při zpracování objednávky a zvolena doprava dostupnou spedicí.

Platbu je možné po dohodě také provést přes PayPal, kde je přiúčtován poplatek 3,5%.

Upozornění: vzhledem k úpravě cen České pošty od 1.3.2019, je nutné při objednávce zboží respektovat informaci uvedenou u některých výrobků v eshopu např.: Při objednání pro zaslání je nutné zvolit v eshopu v Doručení a platba: Česká pošta "L" do 10 kg.

7) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je zpravidla do 7 pracovních dnů balíkem České pošty nebo spedicí, resp. 2 až 3 pracovních dnů pro osobní vyzvednutí. Zboží u kterého je uvedena dostupnost na skladě, je zpravidla dostupné a po případném doprodání je nové naskladnění během pracovních 2-5 dnů. Předpokládaný termín odeslání, resp. vyexpedování zboží je pak uveden v potvrzení zpracované objednávky. Má-li zákazník jiné termínové požadavky, je to potřeba uvést při objednání zboží a toto bude po dohodě se zákazníkem upřesněno před zpracováním objednávky. V případě, že některé zboží nebude dostupné, nebo se změnila dostupnost, budeme Vás neprodleně kontaktovat. U velkorozměrových a těžkých zásilek např. cca 100kg, vzhledem k zajištění dopravy, může dojít ke zpoždění dodání až 10 dní, o kterém je zákazník průběžně informován. Při zvolené platbě převodem, zaslání zboží, je-li dostupné, je možné nejdříve až následující pracovní den po obdržení platby. Je to dáno především také časovými možnostmi řádné expedice zboží.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující - spotřebitel, dále uváděno kupující, je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady, poškození a kompletnost. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Při pozdějším nahlášení to již nebude možné odpovídajícím způsobem zpravidla řešit. Kupující - spotřebitel (neplatí pro kupující na IČO) má ze zákona právo odstoupit do 14 dnů od kupní smlouvy. V takovém případě nás informujte, kde zaslání nesmí být na dobírku. Neposílejte zboží, aniž byste nás předtím kontaktovali. Při odstoupení od kupní smlouvy prodávající společně s kupní cenou vrátí spotřebiteli - kupujícímu i dopravné za dopravu zboží kupujícímu na jím uvedený účet, zpravidla do 14 dnů po obdržení a kontrole zboží. Náklady na dopravu zboží prodávajícímu při odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od prodávajícího. Zrovna tak kupujícímu není vracen manipulační poplatek za převzetí zboží Osobně bez rozbalení a s rozbalením a za jiné provedené služby, např. seřízení apod. V případě, že výrobek ponese stopy po používání a bude vrácen v poškozeném obalu, jsme oprávněni odečíst z vrácené ceny náklady vzniklé na uvedení výrobku do bezvadného stavu. (dle § 458 odst. 1 obč. z.). Zboží, které bylo objednáno nebo vyrobeno na speciální požadavek zákazníka u výrobce nebo dodavatele nebo prodejce, které není běžně skladem u prodejce, nelze toto zboží vrátit.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
d) poškození zboží dopravou*

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučenou zásilku (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

*V případě poškození zásilky při dopravě, např. destrukcí obalu apod., kdy po následné kontrole je zjištěno, že došlo k poškození vnitřního obsahu zásilky, je nutno toto poškození reklamovat u dopravce. Každý dopravce má příslušné podmínky pro takové případy. V případě takového poškození nás neprodleně kontaktujte. Např. u České pošty tuto reklamaci poškození musí zákazník jako příjemce zásilky uplatnit do 2 pracovních dnů od dodání zásilky na kterékoliv poště v ČR. Kde bude proveden zápis o poškození. Následně Vám vyjdeme maximálně vstříc, aby jste měli dle našich možností vždy zboží v perfektní stavu.

Na zboží z Bazaru se záruka vztahuje jen pokud je uvedena. Dle Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) poskytnutá záruka na zboží se váže pouze na kupní smlouvu s konkrétním kupujícím. Na nikoho jiného se nevztahuje a ani převod záruky na jinou osobu není možný.

Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Dle nařízení GDPR (General Data Protection Regulation), Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dle článku 13 ods. 2 písm. e) informujeme zákazníka o tom, že jeho osobní údaje jsou nevyhnutelné k tomu, abychom s ním mohli uzavřít smlouvu, a v případě, že nám osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání, tel., e-mail) neposkytne, poté s ním nemůžeme uzavřít smlouvu

Informace pro podnikající osoby: Pokud nesdělíte, že jste plátce DPH, má se za to, že nejste neplátce DPH a potom faktura jde do příslušného řádku kontrolního hlášení. Pokud chce nárokovat DPH a jste plátce DPH, musíte to uvést při objednávce.

Ostatní:

Prodejce si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. V Oznámení mohou být uváděny aktuální změny cen a termínů zboží. U nedostupného zboží s pozdější dostupností, může dojít ke změně cen, o které je zákazník informován před zpracováním objednávky. U zboží bez DPH je objednávka zpracována od neplátce DPH a zákazník je o tomto informován. Zboží, které je v separátním skladu, zpravidla bývá odesláno během 2-3 dnů. Po doprodání skladových zásob zboží Sky-Watcher se čeká na nový dovoz z Číny, o kterém je zákazník transparentně informován dle dostupných informací. Toto zboží je zpravidla dováženo v intervalu 3 měsíce.

Další informace jsou uvedeny v Oznámení.